Az elektromos rollerek/gördeszkák használatára vonatkozó szabályok

Ha elektromos rollerünket / elektromos gördeszkánkat (összefoglaló névvel mikromobilitási eszközök) nem magántulajdonú [közforgalom elől fizikai akadállyal (pl. sorompó) elzárt] területen használjuk, akkor közlekedőnek számítunk, és be kell tartani a KRESZ szabályait. Mielőtt azonban a szabályozásra rátérnénk, lássunk pár ajánlást, amit betartani ugyan nem kötelező, azonban nagyobb biztonságban leszünk, ha ezeket is követjük. 

Általános ajánlások

Az elektromos rollerezés/gördeszkázás, mint általában minden sporttevékenység, kockázatokkal jár.  Ezen kockázatok azonban csökkenthetőek az alább felsorolt irányelvek betartásával: 

 • a mikromobilitási eszközök használata során védőfelszerelés viselése részben kötelező (elektromos rolleren sisak viselése törvényileg kötelező), részben ajánlott
 • az eszközök használata során a közlekedés többi részvevőjére legyünk fokozott figyelemmel
 • mielőtt forgalmas területen használnánk az eszközünket, előbb gyakoroljuk a használatát olyan helyen, ahol ezt biztonságosan meg lehet tenni
 • az eszközhasználat során végig fordítsunk kiemelt figyelmet az útburkolat állapotára, vizes, jeges, szennyezett, kavicsokkal, falevelekkel borított, töredezett, hiányos útburkolaton az eszközt ne használjuk
 • a haladási sebességet úgy válasszuk meg, hogy az előttünk lévő belátható útszakaszon észlelt akadály előtt meg tudjunk állni, ideértve a hirtelen romló állapotú útburkolatot és a hirtelen irányt változtató többi közlekedőt is
 • mivel az elektromos mikromobilitási eszközök működése alacsony zajkibocsátással jár, induljunk ki abból, hogy a közlekedés többi résztvevője nem hall minket, ezért amennyiben nem tartózkodunk a látómezőjében, útirányának vagy sebességének megváltoztatása során nem veszi figyelembe a mi haladási irányunkat és sebességünket
 • általánosságban eszközünket használjuk felelősségteljesen, tartózkodjunk a kockázatos manőverek vagy trükkök végrehajtásától, legyünk tisztában a képességeink határával
 • a KRESZ előírásait mindig tartsuk be
 • ügyeljünk arra, hogy mikromobilitási eszközünk állapota közlekedésre alkalmas legyen, védőfelszerelésünket elhasználódás esetén cseréljük le
 • a mikromobilitási eszközök egy személy használatára lettek tervezve, ne próbáljunk meg másik személyt szállítani
 • mikromobilitási eszközök használata során ne viseljünk fülhallgatót, különösen ne bekapcsolt zajszűrővel rendelkező eszközt, mert az nagy mértékben rontja a forgalomban aktuális helyzetünk felmérésének képességét
 • alkoholos befolyásoltság alatt ne használjuk a mikromobilitási eszközünket
 • mikromobilitási eszközünk zárt ruházatban és cipőben használjuk
 • érdemes elektromos eszköz használata előtt nem elektromosan hajtott ugyan olyan fajtájú eszközzel tapasztalatot szerezni

Az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályozás

Az elektromos rollerek a magyar jogszabályok szerint segédmotoros kerékpárnak minősülnek, ezért használatuk során a segédmotoros kerékpárok használatára vonatkozó KRESZ szabályokat kell alkalmazni, ezekből szemlézve, de nem teljeskörűen:

 • a vezetőnek legalább AM kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie (ebből következik a 14 éves alsó korhatár)
 • alkohol, illetve egyéb tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt vezetni tilos
 • bukósisak használata kötelező, zárt cipő, könyök és térdvédő, kesztyű használata ajánlott
 • utast szállítani, illetve utánfutót vontatni tilos
 • legfeljebb 40 km/h-s sebességgel lehet haladni
 • az eszköznek kötelező felelősség biztosítással kell rendelkeznie
 • közlekedni lakott területen belül az útpadkán, úttesten egy sorban szabad
 • lakott területen belül nem használható a kerékpársáv, gyalog és kerékpárút és a járda
 • lakott területen kívül használható a kerékpárút, maximum 30 km/h-s sebességgel, de tilos a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
 • többsávos úton csak a szélső sávban haladhatunk
 • autóbusz forgalmi sávot a buszok zavarása nélkül használhatjuk
 • párhuzamos közlekedés esetén forgalmi okból álló járművek között szabad az elhaladás
 • engedélyező tábla hiányában is el lehet eszközünket helyezni a járdán, de csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül
 • lámpa használata városban és nappal is kötelező
 • tilos az eszközt elengedett kormánnyal használni
 • tilos az eszközön előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó, vagy a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani

Az elektromos gördeszkák használatára vonatkozó szabályozás

Az elektromos gördeszkák a magyar jogszabályok szerint sporteszköznek minősülnek, használójuk pedig gyalogosnak. Használatukra az alábbi irányelvek érvényesek:

 • az elektromos gördeszkákat alapvetően a járdán kell használni, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül, rájuk kiemelt figyelemmel
 • ahol nincs járda, és lakó-pihenő övezetben lehet közlekedni az úttesten is, ebben az esetben különösen odafigyelve a járműforgalomra, és a gyalogosokra, akik ebben az esetben szintén az úttestet használják
 • a lámpa nélküli gyalogátkelőknél kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a járművezetők nem számítanak az átlagos gyalogosoknál gyorsabb közlekedők átkelésére
 • védőfelszerelés használata (sisak, térdvédő, könyökvédő, kesztyű, zárt cipő) ajánlott

A webáruház által forgalmazott mikromobilitási eszközök kizárólag a Felhasználó teljes felelősségvállalásával vehetők igénybe, a vonatkozó magyar jogszabályok egyidejű betartásával.Az esetleges balesetekért, valamint az ezek miatt közvetlenül vagy közvetetten fellépő személyi sérülésekért és anyagi kárért a High Roller webáruház üzemeltetője minden felelősségét kizárja.

Mindenkinek balesetmentes rollerezést és gördeszkázást kívánunk!