Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. További információk: HTTP "Sütik" alkalmazási tájékoztató

Általános szerződési feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Gyalókay Szabolcs Gábor egyéni vállalkozó által üzemeltetett highroller.hu domain alatt elérhető webáruház használatára vonatkozó feltételeket. Ez a dokumentum (1.3 verzió) 2022. január 1.-étől van érvényben.

A webáruház üzemeltetője, továbbiakban Üzemeltető:

Üzemeltető adatok

Üzemeltető email

A webáruház, továbbiakban Szolgáltatás, a highroller.hu domain néven elérhető webhely és aloldalai.

A webáruház szolgáltatója:

Shoprenter.hu Kft.
Cégjegyzékszáma:   09-09-020636
Székhelye:                  4028 Debrecen, Kassai út 129.

A Shoprenter.hu telefonos elérhetőségi: +36 1 234 5011 vagy +36 1 234 5012, e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az Üzemeltető által kínált Szolgáltatás igénybe vevője a továbbiakban Felhasználó. Felhasználó csak 16. életévét betöltött természetes személy, vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy lehet. A Felhasználó a Szolgáltatás böngészésével foglalatoskodó személy és a regisztráció nélküli megrendelő is.

1.     Általános rendelkezések

1.1.  Az Üzemeltető a Szolgáltatást Magyarországról nyújtja és a Szolgáltatás Magyarországra irányul, az Üzemeltetőre, a Szolgáltatásra és a Felhasználókra a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

1.2.  A szerződéskötés és a webáruház eljárásainak nyelve magyar.

1.3.  A webáruházban eszközölt online megrendeléssel és a megrendelésnek az Üzemeltető általi elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja és nem teszi írásban hozzáférhetővé. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre.  Ezen túl az Általános Szerződési Feltételeket Felhasználó ezen oldalon található link segítségével letöltheti és/vagy kinyomtathatja, illetve az éppen aktuális állapotában mindig elérhető a Szolgáltatás webcímén: Általános Szerződési Feltételek

2.     Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1.  Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás weboldalán közzétételétől hatályos, és részét képezi az Adatkezelési Tájékoztató, és a HTTP "Süti"-k alkalmazásáról szóló tájékoztató.

2.2.  Az Üzemeltető fenntartja a jogát az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mely módosításokról a Szolgáltatás weboldalán tájékoztató felhívást tesz közzé és azt a regisztrált fiókkal rendelkező Felhasználók számára e-mailben is megküldi. A Felhasználóknak jogában áll az Általános Szerződési Feltételek közzétételét követően annak tartalma iránt tiltakozni. A módosításoknak a közzététel időpontja előtti ügymenetre visszaható hatálya nincs.

2.3.  A megrendelés elektronikus úton történő automatikus visszaigazolásával egyidejűleg az Üzemeltető tartós adathordozón megküldi a Felhasználó részére az Általános Szerződési Feltételeket és a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat. Az így megküldött dokumentumok, a webhelyen elhelyezett Általános Szerződési Feltételek és tájékoztatók tartalmát, a Felhasználó általi megrendelés beérkezésének időpontjában hatályos verzió szerint tartalmazzák.

2.4.  Szolgáltatás tartalmát a szerzői jogi törvény védi, azokat megosztani, idézni csak változatlan formában a forrás megjelölésével szabad. Amennyiben a Felhasználó számára törvénybe, jó ízlésbe ütköző hozzászólással, tartalmi elemmel találkozik, azt az Üzemeltető Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelezheti.

2.5. Az Üzemeltető nem veti alá magát magatartási kódexnek.

3.     Adatkezelési szabályok

​Az adatkezelési tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek részét képezi, és az alábbi címek alatt elérhető: Adatkezelési Tájékoztató

4.     Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

4.1.  Szolgáltatás/webáruház mikromobilitási eszközök és hozzájuk tartozó kiegészítők kereskedelmével foglalkozik

4.2.  A 4.1 pontban megjelölt eszközök kereskedelme kizárólag online valósul meg, személyes átvétel nem lehetséges.

4.3.  Szolgáltatás weboldalán az Üzemeltető feltünteti az elérhető termékek nevét, tulajdonságait, és a termékekről fotókat tesz közzé. A közzétett fotók illusztrációk, és eltérhetnek a valóságtól.

5.     A Mikromobilitási eszközök használatának irányelvei

5.1.  A webáruházban megvásárolható mikromobilitási eszközök használata, mint általában minden sporttevékenység, kockázatokkal jár. Ezen kockázatok azonban csökkenthetőek az alább felsorolt irányelvek betartásával. Az Üzemeltető által forgalmazott mikromobilitási eszközök kizárólag a Felhasználó teljes felelősségvállalásával vehetők igénybe, a vonatkozó magyar jogszabályok egyidejű betartásával. Az esetleges balesetekért, valamint az ezek miatt közvetlenül vagy közvetetten fellépő személyi sérülésekért és anyagi kárért az Üzemeltető minden felelősségét kizárja. A mikromobilitási eszközök használatának kockázatai az alábbi irányelvek követésével minimalizálhatóak:

 • a mikromobilitási eszközök használata során védőfelszerelés viselése részben kötelező (elektromos rolleren sisak viselése törvényileg kötelező), részben ajánlott
 • az eszközök használata során a közlekedés többi részvevőjére legyünk fokozott figyelemmel
 • mielőtt forgalmas területen használnánk az eszközünket, előbb gyakoroljuk a használatát olyan helyen, ahol ezt biztonságosan meg lehet tenni
 • az eszközhasználat során végig fordítsunk kiemelt figyelmet az útburkolat állapotára, vizes, jeges, szennyezett, kavicsokkal, falevelekkel borított, töredezett, hiányos útburkolaton az eszközt ne használjuk
 • a haladási sebességet úgy válasszuk meg, hogy az előttünk lévő belátható útszakaszon észlelt akadály előtt meg tudjunk állni, ideértve a hirtelen romló állapotú útburkolatot és a hirtelen irányt változtató többi közlekedőt is
 • mivel az elektromos mikromobilitási eszközök működése alacsony zajkibocsátással jár, induljunk ki abból, hogy a közlekedés többi résztvevője nem hall minket, ezért amennyiben nem tartózkodunk a látómezőjében, útirányának vagy sebességének megváltoztatása során nem veszi figyelembe a mi haladási irányunkat és sebességünket
 • általánosságban eszközünket használjuk felelősségteljesen, tartózkodjunk a kockázatos manőverek vagy trükkök végrehajtásától, legyünk tisztában a képességeink határával
 • a KRESZ előírásait mindig tartsuk be
 • ügyeljünk arra, hogy mikromobilitási eszközünk állapota közlekedésre alkalmas legyen, védőfelszerelésünket elhasználódás esetén cseréljük le
 • a mikromobilitási eszközök egy személy használatára lettek tervezve, ne próbáljunk meg másik személyt szállítani
 • mikromobilitási eszközök használata során ne viseljünk fülhallgatót, különösen ne bekapcsolt zajszűrővel rendelkező eszközt, mert az nagy mértékben rontja a forgalomban aktuális helyzetünk felmérésének képességét
 • alkoholos befolyásoltság alatt ne használjuk a mikromobilitási eszközünket
 • mikromobilitási eszközünk zárt ruházatban és cipőben használjuk
 • érdemes elektromos eszköz használata előtt nem elektromosan hajtott ugyan olyan fajtájú eszközzel tapasztalatot szerezni

6.     Az egyes eszközökre használatának specifikus irányelvei

6.1.  Elektromos roller

Az elektromos rollerek a magyar jogszabályok szerint segédmotoros kerékpárnak minősülnek, ezért használatuk során a segédmotoros kerékpárok használatára vonatkozó KRESZ szabályokat kell alkalmazni, ezekből szemlézve, de nem teljeskörűen:

 • a vezetőnek legalább AM kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie (ebből következik a 14 éves alsó korhatár)
 • alkohol, illetve egyéb tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt vezetni tilos
 • bukósisak használata kötelező, zárt cipő, könyök és térdvédő, kesztyű használata ajánlott
 • utast szállítani, illetve utánfutót vontatni tilos
 • legfeljebb 40 km/h-s sebességgel lehet haladni
 • az eszköznek kötelező felelősség biztosítással kell rendelkeznie
 • közlekedni lakott területen belül az útpadkán, úttesten egy sorban szabad
 • lakott területen belül nem használható a kerékpársáv, gyalog és kerékpárút és a járda
 • lakott területen kívül használható a kerékpárút, maximum 30 km/h-s sebességgel, de tilos a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
 • többsávos úton csak a szélső sávban haladhatunk
 • autóbusz forgalmi sávot a buszok zavarása nélkül használhatjuk
 • párhuzamos közlekedés esetén forgalmi okból álló járművek között szabad az elhaladás
 • engedélyező tábla hiányában is el lehet eszközünket helyezni a járdán, de csak a gyalogos forgalom zavarása nélkül
 • lámpa használata városban és nappal is kötelező
 • tilos az eszközt elengedett kormánnyal használni
 • tilos az eszközön előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó, vagy a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető tárgyat szállítani

6.2.  Elektromos gördeszka

Az elektromos gördeszkák a magyar jogszabályok szerint sporteszköznek minősülnek, használójuk pedig gyalogosnak. Használatukra az alábbi irányelvek érvényesek:

 • az elektromos gördeszkákat alapvetően a járdán kell használni, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül, rájuk kiemelt figyelemmel
 • ahol nincs járda, és lakó-pihenő övezetben lehet közlekedni az úttesten is, ebben az esetben különösen odafigyelve a járműforgalomra, és a gyalogosokra, akik ebben az esetben szintén az úttestet használják
 • a lámpa nélküli gyalogátkelőknél kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a járművezetők nem számítanak az átlagos gyalogosoknál gyorsabb közlekedők átkelésére
 • védőfelszerelés használata (sisak, térdvédő, könyökvédő, kesztyű, zárt cipő) ajánlott

7.     Regisztráció

7.1.  A Felhasználó a Szolgáltatás regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával regisztrációt hajt végre, amit az Üzemeltető írásosan e-mailben tett visszaigazolásával elfogad. A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait Szolgáltatás weboldalán módosíthatja, azokkal a Szolgáltatás weboldalára beléphet, és megrendelést adhat le.

7.2.  Felhasználó a Szolgáltatás ügyfélszolgálati elérhetőségein írásban akár elektronikus úton is jelezheti a regisztráció törlésére vonatkozó szándékát, amit a szolgáltató 2 munkanap múlva a Felhasználó adatainak törlésével végrehajt, kivéve az Üzemeltető jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat. A regisztráció törlésének a Felhasználó korábbi megrendeléseinek teljesítése miatt fennálló kötelezettségeire visszaható hatálya nincs, a teljesítéshez szükséges adatokat az Üzemeltető a szükséges terjedelemben és ideig tovább kezelheti.

8.     A megrendelés folyamata

8.1.  Szolgáltatás weboldalán hozzáférhető termékek tulajdonságai, használatukra vonatkozó utasítások a termékhez mellékelt használati utasításból megismerhetőek. Amennyiben a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merül fel, a Felhasználóknak lehetőségük van az Üzemeltető ügyfélszolgálathoz fordulni. Azoknál a megrendelt termékeknél, ahol ezt jogszabály előírja, a Használati utasítás a termékkel együtt kerül elküldésre. Amennyiben a Felhasználó mégsem kapja kézhez, kérjük jelezze azt az Üzemeltető ügyfélszolgálatánál.

8.2.  Az Üzemeltető megrendelést csak akkor fogad be, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges minden adatot az Üzemeltető rendelkezésére bocsát. Az Üzemeltető a Felhasználó által tévesen megadott adatokból származó késedelemért és anyagi károkért nem felel.

8.3.  Felhasználó a rendelés folyamán a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes vételárat és az Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés leadásával elfogadja, azt az Üzemeltető 48 órán belül elektronikusan visszaigazolja. Ez a visszaigazolás azonban nem jelenti a megrendelés Üzemeltető általi elfogadását. Az Üzemeltető a megrendelést elfogadó későbbi nyilatkozatával szerződéses jogviszony valósul meg.

8.4.  Az Üzemeltető a raktáron lévő termékekre beérkezett megrendelést a fizetendő rendelési összeg beérkezését követő, utánvét esetén a megrendelés visszaigazolását követő 2 munkanapon belül dolgozza fel, majd a megrendelt terméket logisztikai partnere segítségével juttatja el a Felhasználóhoz.

8.5.  A megvásárolni kívánt termékeket a Felhasználó a kívánt darabszámban a Kosárba helyezi. A Kosár tartalma megtekinthető, ahol a Felhasználó módosíthatja a megvásárolni kívánt darabszámot, valamint a cikk leírásban található „TÖRLÉS” feliratra kattintással törölheti a cikket a kosárból. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva, a Felhasználónak lehetősége van regisztrálni, ha korábban már regisztrált, fiókjába belépni, vagy a vásárlást regisztráció nélkül adatainak megadásával folytatni. A vásárláshoz magánszemélyek esetén név, cím, telefonszám és/vagy e-mailcím megadása szükséges, adószámmal rendelkező felhasználók esetén cégnév, adószám és számlázási cím megadása is szükséges. Az adatok helyességéért a Felhasználó tartozik felelősséggel, az Üzemeltető a tévesen megadott adatokból származó késedelemért és anyagi károkért nem felel.

8.6.  A megvásárolt termékeket szállítása futárszolgálat segítségével történik. A fizetés történhet bankszámlára előre utalással, bankkártyás fizetéssel és utánvéttel is. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó átirányításra kerül a fizetési szolgáltató rendszerébe, mely rendszerben az adott szolgáltató szerződési feltételei a mérvadóak.

8.7.  Felhasználónak lehetősége van a megrendelés leadása előtt még egyszer ellenőrizni a megadott rendelési adatok helyességét. A megrendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadása jelölőnégyzetre kattintással, ezáltal az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, és a Megrendelés gombra kattintással küldhető el. Figyelem, a megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár!

8.8.  Az Üzemeltető kiemelten felhívja a Felhasználó figyelmét: a szerződéskötés folyamatában biztosított annak lehetősége, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a termékek paramétereit és a termékekhez tartozó tájékoztató anyagokat, valamint az Általános Szerződési Feltételeket és az általa hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a megrendelés elküldése előtt minden részletre kiterjedően megismerje. A Felhasználó a megrendelési folyamatban az Általános Szerződési Feltételek elfogadása jelölőnégyzetre kattintással az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.9.  Szolgáltatás az adatbeviteli hibák a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavítására eszközöket biztosít, melyek egyrészt az adatok nem megfelelő kitöltésekor megjelenő hibaüzenetek, másrészt a regisztrált fiókban elérhető személyes profil lehetőséget ad az adatok módosítására. 

8.10.  Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során rossz adatokat adott meg, vagy rossz terméket rendelt meg, azt haladéktalanul jelezze az Üzemeltető ügyfélszolgálatánál, hogy az Üzemeltető a megrendelést minél előbb korrigálhassa. A korrigált megrendelésről az Üzemeltető a megrendelés elfogadására vonatkozó új visszaigazolást küld. Az Üzemeltető kiemelten felhívja a Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó igazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó igazolás különbözőségére, azok tartalmának ellenőrzésére, különösen azon Felhasználókét, akik a regisztráció nélküli vásárlási lehetőséget választották. Amennyiben valamelyik igazolás tartalma a Felhasználó által megadott adatoktól eltér, de az eltérést a Felhasználó a visszaigazolás beérkezésétől számított 24 órán belül nem kifogásolja, vagy a visszaigazolás beérkezését követően kifizetést teljesít, akkor a visszaigazolás tartalma válik irányadóvá. Kifogás beérkezése esetén amennyiben a kifogás jogos az Üzemeltető a kérdéses adatot módosítja.

8.11.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-tól 17:00 óráig történik (Közép Európai idő szerint), de megrendelés leadására ezen az időszakon kívül is van lehetőség. A feldolgozási időszakon kívül érkező megrendelés a következő munkanap 9:00 órakor tekinthető megérkezettnek, feldolgozása a megrendelés végösszegének az Üzemeltető számlájára megérkezése után kezdődik meg.

9.     Vételár

9.1.  A vételárak, amennyiben nincs ettől eltérően feltüntetve, bruttó árak, amelyek az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák, és forintban értendőek. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az utánvét költségét sem, amelyek a Felhasználót terhelik.

9.2.  A termékek árváltozásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az árváltozás nem visszamenő hatályú, a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, az adott termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, illetve a rendszerhiba miatt megjelenő „0 Ft”-os vagy „1 Ft”-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni.

10.  Szállítási feltételek

10.1.  Az Üzemeltető több nem szerződéses logisztikai partnert vesz igénybe a csomagok kiszállítására.

10.2.  A szállítási díjat a Szolgáltatás a megrendelési folyamat során közli a Felhasználóval. A logisztikai partner a megrendelt terméket a rendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolásban található a Felhasználó által megadott szállítási címre fogja kiszállítani. A rendelés kiszállításának folyamata a logisztikai partner hatásköre, arra az Üzemeltetőnek nincs befolyása.

10.3.  Amennyiben a Felhasználó a megrendelt terméket nem veszi át, vagy többszöri kézbesítési kísérlet során is elérhetetlennek bizonyul, az Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy részére értékesíteni. A Felhasználó által fizetett költségből a megmaradó összeget az Üzemeltető a meghiúsult szállítás költségeinek levonása után fizeti vissza a Felhasználónak, mivel a szállítás díja nem számít bele a vételárba, és nem vonatkozik rá az elállási jog gyakorlása. Amennyiben a megrendelésben az Üzemeltető átvállalta a szállítási költséget, de a Felhasználó az ebben a bekezdésben részletezett módon nem veszi át a megrendelt terméket, visszautalás előtt az Üzemeltető ugyan úgy levonja a szállítás során felmerült költséget a Felhasználó által fizetett összegből.

10.4.  A megrendelt termékek épségét, mennyiségét és a mellékelt dokumentumok meglétét a Felhasználó köteles az átvétel időpontjában még a logisztikai partner munkatársának jelenlétében ellenőrizni, és amennyiben eltérést tapasztal, vagy a csomag sérülten érkezett, azt a logisztikai partner munkatársának jelezni. Az eltérésekről, károsodásokról logisztikai partner munkatársa jegyzőkönyvet fog felvenni. A szállítás közben keletkező sérülésekért a logisztikai partner felel.

10.5.  Amennyiben az Üzemeltető a már megrendelt és kifizetett terméket mégsem tudja a Felhasználónak elküldeni az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőkön belül, akkor a fennakadás mibenlétéről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és a már megfizetett vételárat és szállítási költséget 14 napon belül visszafizeti.

11.  Fizetési feltételek

11.1.   A megrendelt termékek vételárának, valamint a szállítási költségnek a kiegyenlítésére a következő módokon van lehetőség:

 • Előre fizetés a vételár és a szállítási költség banki átutalásával az Üzemeltető bankszámlájára. A fizetendő összeg szerepel az Üzemeltető által a Felhasználónak elküldött a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolásában, mely elektronikus küldeményként az elküldés napján megérkezettnek tekinthető. A Felhasználónak 3 munkanap áll rendelkezésére az összeg átutalására.
 • Előre fizetés bankkártyával online. A megrendelési folyamatban bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó átirányításra kerül a fizetési szolgáltató rendszerébe, mely rendszerben az adott szolgáltató szerződési feltételei a mérvadóak. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája mögött álló a fizetéshez használt számla nem forintban denominált, az Üzemeltető nem felel a Felhasználó devizakonverzió miatt felmerülő többletköltségéért.
 • Utánvétes fizetés. A termék vételárát, a szállítási költséget, valamint az utánvét költségét a Felhasználó az Üzemeltető logisztikai partnerének képviselőjének fizeti meg a megrendelt termék kézbesítésekor.

12.  Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás 

12.1.               Hibás teljesítés

12.1..1.        Az Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás/termék a teljesítéskor nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megfogalmazott követelményeknek.

12.1..2.        Az Üzemeltető nem teljesít hibásan, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

12.1..3.        Fogyasztónak minősülő Felhasználó megrendelésének teljesítése esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha ez a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, tehát egy éven belül a bizonyítás terhe az Üzemeltetőre hárul.

12.1..4.        Fogyasztónak minősülő Felhasználó megrendelésének teljesítése esetén az Üzemeltető hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezésből fakad, feltéve, hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi és azt az Üzemeltető végezte el, vagy az Üzemeltető felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést a Felhasználó végezte el és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési  utasítások hiányosságainak következménye.

12.1..5.       Fogyasztónak minősülő Felhasználó megrendelése esetén, ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Üzemeltető helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Üzemeltető felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést az üzembe helyezés lezárultával kell befejezettnek tekinteni.

12.2.               Kellékszavatosság

§  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Kormány rendelet szabályai szerint.

§  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

§  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

§  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

§  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3.               Termékszavatosság

§  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 12.2. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

§  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

§  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

§  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

§  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

§  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

§  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.4.               Jótállás

§  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, a Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén az Üzemeltető bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számítva:

 • 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év
 • 100.000 forintot elérő, de 250.000 forintot nem meghaladó eladási ár esetén 2 év
 • 250.000 forintot meghaladó eladási ár felett 3 év

A 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében az Üzemeltető köteles a termékhez jótállási jegyet mellékelni. 

§  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és a kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti az Üzemeltetővel szemben, melyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" bekezdésben leírt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve végső esetben a szerződéstől elállni.

§  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

§  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13.  Elállási/felmondási jog gyakorlása

13.1.  A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

13.2.  Elállási/felmondási határidő

§  Egy termék adásvétele esetében a határidő attól a naptól számított 14 nap, amelyen a Felhasználó, vagy az általa felhatalmazott harmadik személy a terméket átveszi.

§  Több termék egy szerződésben megvalósuló adásvétele esetében a határidő attól a naptól számított 14 nap, amelyen a Felhasználó, vagy az általa felhatalmazott harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

§  A Felhasználó az elállási/felmondási jogát a szerződés megkötésének időpontja és a termék átvételének időpontja között is gyakorolhatja. 

13.3.  Az elállási/felmondási jog nem gyakorolható:

§  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítsa alapján vagy kérésére állítottak elő, személyére szabtak

§  olyan zárt csomagolású termék esetében, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból felmondás után nem küldhető vissza

§  olyan zárt csomagolású kép vagy hangfelvétel, illetve szoftver termék tekintetében, amelynek csomagolását felbontották

13.4.  Elállási/felmondási nyilatkozat minta

Amennyiben a Felhasználó az elállási/felmondási jogával kíván élni, szándékának egyértelmű nyilatkozatát köteles az Üzemeltető valamely elérhetőségére eljuttatni, mely nyilatkozat szóban és írásban is megtehető.

Alkalmazható az alábbi elérhetőségen hozzáférhető nyilatkozatminta is:

Elállási Nyilatkozat Minta

A nyilatkozat tartalma innen is kimásolható:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

13.5.  A termék visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

13.6.  A Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának beérkezéstől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy visszaadni.

13.7.  Ha a Felhasználó él elállási/felmondási jogával, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is, kivéve azt a többletköltséget, amely amiatt merült fel, hogy a Felhasználó nem az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szállítási módot választotta, és az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a szóban forgó termék az Üzemeltetőhöz visszaszállításra nem kerül, vagy a Felhasználó nem igazolja, hogy azt visszaküldte. A visszatérítés ugyan olyan formában történik, ahogy a megrendelés ellenértéke kiegyenlítésre került, kivéve, ha a Felhasználó a változtatáshoz hozzájárulását adja, és a Felhasználónak emiatt többletköltsége nem merül fel.

13.8.  Ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt a termék értékének csökkenése következik be, az Üzemeltető követelheti az értékcsökkenés megtérítését.

14.  Felelősség kizárása

14.1.   Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, mely a Szolgáltatás elérhetetlenné válásából, technikai zavaraiból erednek. Az internet nyílt, alapvetően nem biztonságos hálózat, az elektronikusan továbbított üzenetek, visszaigazolások késése, meg nem érkezése miatt az Üzemeltető minden felelősségét kizárja, csakis súlyos gondatlanság, szándékosság vagy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén felel az okozott kárért.

14.2.   Az Üzemeltetőnek törvényileg szerződéskötési kötelezettsége nincs, szabadon dönthet a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról és az ebből fakadó károkért felelősséget nem vállal.

14.3.   A webhelyen megjelenített termékek képei eltérhetnek a valóságtól, illusztráció célját szolgálják. Amennyiben a gyártók a termékek műszaki paramétereit megváltoztatják, arról az Üzemeltetőt nem tájékoztatják, a Szolgáltatásban szereplő műszaki adatok a valóságostól eltérhetnek. Az ilyen eltérésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

14.4.   A Szolgáltatás domainjéről eltérő címtartományra mutató hivatkozások követésével elért tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt, azzal kapcsolatban az Üzemeltető felelősségét kizárja.

14.5.   Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy befejezze. Ez a döntés a már visszaigazolt megrendelésekre nincs visszaható hatással, amennyiben azok teljesítésének technikai akadálya nincs.

15.  Az Általános Szerződési Feltételek megsértése

15.1.   Az Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználó a Szolgáltatásból való értesítés nélküli kizárására. Az Üzemeltető ugyan ezt az eljárást alkalmazza a Szolgáltatás feltörésére, akadályoztatására kísérletet tevő Felhasználókkal szemben és a Szolgáltatás használata során szándékosan hamis adatokat megadó Felhasználókkal szemben is. Az Üzemeltető az Általános Szerződési Feltételek megsértéseként kezeli a Felhasználó által a Felhasználó bejelentkezési adatainak illetéktelen harmadik személy részére történő átadását is.

15.2.   A Szolgáltatásból kizárással jár az Üzemeltető termékeiről valótlan állítások terjesztése, általános jóhírének megsértése.

15.3.   Amennyiben a Felhasználó az ebben a bekezdésben leírt valamely cselekmény megvalósításával az Üzemeltetőnek kárt okoz, az Üzemeltető követelheti a Felhasználótól a kár megtérítését.

16.  HTTP "Sütik" alkalmazásáról

16.1.   A külön „HTTP Sütik alkalmazásáról” szóló tájékoztatóba foglalt feltételek is az Általános Szerződési Feltételek részét képezik. HTTP "Sütik" alkalmazásáról szóló tájékoztató

17.  Jogviták rendezése

17.1.   Az Üzemeltető és a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműséggel és tisztességgel járjanak el.

17.2.   Az Üzemeltető és a Felhasználó kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy a felmerülő vitás kérdéseket peren kívül tárgyalásos úton, és a lehető legkevesebb idő és költségráfordítással rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felhasználó az Üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróságon pert indíthat. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság a Győri Járásbíróság.

17.3.   Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

18.  Panasz, felügyelet

18.1.  A Felhasználó az Üzemeltető Szolgáltatására, munkatársának, vagy az Üzemeltető érdekében eljáró egyéb személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására és az áru minőségére vonatkozó panaszával elektronikus levélben fordulhat az Üzemeltetőhöz az Üzemeltető ügyfélszolgálati elérhetőségén. Az Üzemeltető a panaszt megvizsgálja, és amennyiben lehetséges orvosolja.

18.2.  A Felhasználó az Üzemeltető Szolgáltatására, munkatársának, vagy az Üzemeltető érdekében eljáró egyéb személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására és az áru minőségére vonatkozó panaszával fordulhat a megyei vagy fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testülethez is. A békéltető testületi eljárás díjmentes, és az Üzemeltetőt az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi hivatkozás alatt:  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, akkor az Üzemeltető székhelye szerinti Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület az illetékes:

Elérhetőségek:
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Tel.:    +36 96 520-217
Cím:    9021 Győr, Szent István út 10/A

18.3.   A Felhasználó Európai Uniós állampolgárként igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési platformját is:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

A platformot az Európai Bizottság azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet a panasz kezelésére.

18.4.    A Felhasználó az Üzemeltető Szolgáltatására, munkatársának, vagy az Üzemeltető érdekében eljáró egyéb személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására és az áru minőségére vonatkozó panaszával fordulhat a magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz is. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók az alábbi hivatkozás alatt:

https://jarasinfo.gov.hu

19.  Hulladékkezelés

19.1.    A mikromobilitási eszközök elektronikus berendezések. Az elektronikus berendezésekből képződő hulladékok nem gyűjthetőek a lakossági kommunális hulladékkal egy gyűjtőedényben. Az elektronikus hulladékok a környezetre és az egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak, ezért az elektronikus hulladékok feldolgozása szakértelmet és infrastrukturális feltételeket igénylő tevékenység.

19.2.    A mikromobilitási eszközök akkumulátort tartalmaznak, amelyek gyűjtését az elektronikai hulladéktól is elkülönítve kell végezni.

19.3.    Az Üzemeltető az elektronikus hulladék visszavételét megtagadhatja, ha a visszavételt végző egészségére az súlyos veszélyt jelent.

19.4.    A Felhasználó számára fennáll az elektronikus hulladék hulladékudvarokon való leadásának lehetősége is, ezzel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a www.hulladekudvar.hu címen kaphat.