Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. További információk: HTTP "Sütik" alkalmazási tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató letölthető itt: Adatkezelési Tájékoztató

A webáruház üzemeltetője, továbbiakban Adatkezelő:

Adatkezelő adatok

Kapcsolati információk

A webáruház, továbbiakban Szolgáltatás, a highroller.hu domain néven elérhető webhely és aloldalai.

A webáruház szolgáltatója, továbbiakban Adatfeldolgozó:

Shoprenter.hu Kft.
Cégjegyzékszáma:      09-09-020636
Székhelye:                  4028 Debrecen, Kassai út 129.

Az Adatkezelő számlázási szolgáltatója:

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:                  1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.
Cégjegyzékszám:        01-10-140802

1.     Alkalmazandó jogszabályok

1.1.  Adatkezelő a felhasználó adatait az alábbi törvények alapján kezeli:

 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679.-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

1.2.  Ezen tájékoztató a Szolgáltatás használata során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

1.3.  Az Adatkezelő által kínált Szolgáltatás igénybe vevője a továbbiakban Felhasználó. Felhasználó csak 16. életévét betöltött természetes személy, vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy lehet. A Felhasználó a Szolgáltatás böngészésével foglalatoskodó személy és a regisztráció nélküli megrendelő is.

2.     Az adatkezelés jogalapja

2.1.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a megrendelések, mint ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülő, ráutaló magatartás útján megkötésre kerülő szerződés teljesítése, melynek részes felei az Adatkezelő és a Felhasználó.

2.2.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja másodsorban Felhasználó hozzájárulása, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során a releváns helyzetekben az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása jelölőnégyzetre kattintással ad meg, és ezzel elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta és annak tartalma ismeretében adatai kezeléséhez hozzájárulását adja.

3.     Szolgáltatás információtechnológiai működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatást böngésző Felhasználó függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást igénybe veszi-e.

3.2.  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről által biztosított felhatalmazás a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Az adatok kezelésében az Adatkezelő az Adatfeldolgozót is igénybe veszi, mint szolgáltatót. A marketing tevékenységet lehetővé tevő adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

3.3.  A Szolgáltatás információtechnológiai működtetéséhez kapcsolódó kezelt adatok: 

 • Szolgáltatás meglátogatott oldalai és azok sorrendje és gyakorisága
 • Szolgáltatás meglátogatogatásának időpontja, a látogatás befejezésének hozzávetőleges időpontja és a tartózkodás időtartama
 • Felhasználó IP címe, ennek alapján hozzávetőleges földrajzi helyzete
 • Felhasználó böngészőjének típusa

3.4.  Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

 • Felhasználó felhasználói neve (általában, de nem kötelezően a Felhasználó e-mail címe)
 • Felhasználó jelszava
 • Felhasználó IP címe

3.5.  Az adatkezelés célja a Szolgáltatás kényelmes és biztonságos üzemeltetése.

3.6.  Az adatkezelés időtartama legfeljebb két év, kivéve a Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok, amelyeknél az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart (regisztráció törlése).

3.7.  Az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, valamint az Adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatfeldolgozó weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint.

4.     A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatásban regisztráló Felhasználó függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást igénybe veszi-e.

4.2.  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

4.3.  A Regisztrációhoz kapcsolódó kezelt adatok:

 • Felhasználó felhasználói neve (általában, de nem kötelezően a Felhasználó e-mailcíme)
 • Felhasználó jelszava
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei
 • Felhasználó telefonszáma
 • Felhasználó számlázási címe
 • Felhasználó szállítási címe

4.4.  Az adatkezelés célja a Felhasználó számára az azonosítás és az ismételt megrendelés megkönnyítése a megrendelés végrehajtásához szükséges adatainak tárolásával.

4.5.  Az adatkezelés időtartama a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése), illetve amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben részletezett esetekben sor kerül rá, az Adatkezelő által a Felhasználó kényszertörléséig tart.

4.6.  Az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, valamint az Adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatfeldolgozó weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint.

5.     A megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés

5.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatáson megrendelést leadó Felhasználók függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásban regisztráltak-e.

5.2.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a megrendelések, mint ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülő, ráutaló magatartás útján megkötésre kerülő szerződés teljesítése, melynek részes felei az Adatkezelő és a Felhasználó.

5.3.  A megrendeléshez kapcsolódó kezelt adatok:

 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei
 • Felhasználó telefonszáma
 • Felhasználó számlázási címe
 • Felhasználó szállítási címe
 • a megrendelt termékek fajtája és száma
 • a megrendelt termékek vételára és a kapcsolódó szolgáltatások díjai
 • az átvétel módja
 • a végösszeg kiegyenlítésének módja
 • Felhasználó által megadott a teljesítéshez szükséges egyéb információk
 • a megrendelés időpontja
 • a végösszeg kiegyenlítésének időpontja

5.4.  Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése.

5.5.  Az adatkezelés időtartama a megrendeléssel kapcsolatos érdekérvényesítés lehetőségének fennállásáig, ami a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 év, illetve a számla kiállításához szükséges adatok a számviteli törvényből fakadó bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig tart, ami a számla kiállításának időpontjától 8 év.

5.6.  Az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, valamint az Adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatfeldolgozó weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint, valamint a számlán szereplő adatok az Adatfeldolgozó számlázási szolgáltatójánál a szolgáltató weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint.

6.     Üzenetküldő felület használatához kapcsolódó adatkezelés

6.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatáson üzenetet küldő Felhasználók, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásban regisztráltak-e.

6.2.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

6.3.  Az üzenetküldéshez kapcsolódóan kezelt adatok: 

 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei
 • Felhasználó által megadott üzenet szövege

6.4.  Az adatkezelés célja az Adatkezelő és a Felhasználó kommunikációjának lehetővé tétele.

6.5.  Az adatkezelés időtartama a Felhasználót az eredeti üzenet elküldésére sarkalló cél eléréséig vagy annak lehetetlen volta esetén az erről való tájékoztatásig tart.

6.6.  Az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, valamint az Adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatfeldolgozó weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint.

7.     Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

7.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatáson hírlevél fogadására feliratkozott Felhasználók, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásban regisztráltak-e.

7.2.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

7.3.  Az üzenetküldéshez kapcsolódóan kezelt adatok: 

 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei

7.4.  Az adatkezelés célja az Adatkezelő által a Felhasználó részére marketing és egyéb tájékoztató célú üzenetek küldése.

7.5.  Az adatkezelés időtartama a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törlése).

7.6.  Az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, valamint az Adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatfeldolgozó weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatója szerint.

8.     Adatkezelés a Felhasználó további hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően

8.1.  Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az AdatkezelőFelhasználó hozzájárulásának visszavonása után is, illetve a Felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti azokat az adatokat, amelyek:

 • az Adatkezelő valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek
 • az adatkezelés a Felhasználó vagy más természetes személy alapvető érdekeinek, jogainak védelme miatt létfontosságú
 • az adatkezelés a Felhasználó, az Adatkezelő illetve harmadik személyek érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek, kivéve ha ezen érdekek érvényesítésével ütközik valamely fél alapvető joga.

8.2.  A jogos érdekre hivatkozó adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez, amelynek eredményéről tájékoztatja a Felhasználót, melynek indoklásából a Felhasználó felmérheti az adatkezelés miatt felmerülő korlátozás arányos mivoltát. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő az Európai Tanács  29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoportjának 06/2014.-es számú véleménye az adatkezelő 95/46/EK irányelve 7. cikke szerinti jogszerű érdekeinek fogalmáról véleményébe foglaltak szerint jár el.

9.     Adatok továbbítása

9.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatásban Simplepay és bankkártyás fizetési módot választó Felhasználók.

9.2.  Az adattovábbítás címzettje:

OTP Bank NyRT.
Cégjegyzékszáma:      01-10-041585
Székhelye:                  1051 Budapest, Nádor utca 16.

mint az Adatkezelő fizetési szolgáltatója.

9.3.  Az adattovábbitás jogalapja a fizetési szolgáltató fizetési szolgáltatásával összefüggő jogszabályi kötelezettsége.

9.4.  A továbbított adatok köre:

 • Felhasználó felhasználói neve (általában, de nem kötelezően a Felhasználó e-mail címe)
 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei
 • Felhasználó telefonszáma
 • Felhasználó lakóhelye szerinti ország neve

9.5.  Az adattovábbítás célja a Felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges tranzakció biztonságos lebonyolítása.

10.     Szállítással kapcsolatos adatok kezelése

10.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatásban házhozszállítás szállítási módot választó Felhasználók.

10.2.  Az Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe nem szerződéses jogviszonyban álló logisztikai partnereit.

10.3.  Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a megrendelések, mint ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülő, ráutaló magatartás útján megkötésre kerülő szerződés teljesítése, melynek részes felei az Adatkezelő és a Felhasználó.

10.4.  Az adatkezelésben érintett adatok:

 • Felhasználó e-mail címe
 • Felhasználó vezetéknevei
 • Felhasználó keresztnevei
 • Felhasználó telefonszáma
 • Felhasználó szállítási címe
 • a megrendelés végösszege
 • Felhasználó által megadott a teljesítéshez szükséges egyéb információk

10.5.  Az adatkezelés célja a Felhasználó megrendelése következtében az Adatkezelő szállítási kötelezettségének teljesítése.

10.6.  Az adatkezelés időtartama a kiszállítás teljesítéséhez szükséges ideig tart.

11.     A Felhasználó jogai

11.1.  Felhasználó megtekintheti az Adatkezelő által kezelt adatait, valamint az adatainak kezelése közben bekövetkezett adatvédelmi incidensek hatásairól és az elhárítással kapcsolatban hozott intézkedésekről szóló dokumentációkat.

11.2.  Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt adatainak egy az Adatkezelő által használható, széles körben elterjedt elektronikus formátumban való kiadását, hogy azokat harmadik félnek átadja, ha az adatkezelés szerződéses jogviszonyon vagy a Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés automatizált módon történik. A Felhasználó, amennyiben ez technikailag megoldható kérheti adatai a harmadik félnek való közvetlen továbbítását is.

11.3.  Felhasználó tiltakozhat adatainak az Adatkezelő általi jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelés jogos indoka elsőbbséget élves a Felhasználó jogaival szemben, vagy az Adatkezelő jogainak érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek

11.4.  Felhasználó kezelt adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését a Szolgáltatásban elvégezheti.

11.5.  Felhasználó kérheti kezelt adataihoz a hozzáférés korlátozását, amennyiben

 • vitatja azok pontosságát
 • vélelmezi az adatkezelés jogellenességét, de ellenzi az adatok törlését
 • az Adatkezelő részéről az adatok kezelésének szükségessége már nem áll fenn, de a Felhasználó igényli azok jogérvényesítéshez vagy védelméhez, ezért ellenzi azok törlését
 • Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő vélelmezett indokai elsőbbséget élveznek a Felhasználó indokaival szemben

11.6.  Felhasználó kérheti adatainak törlését, amennyiben:

 • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs
 • a kezelt adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatok kezelésére nincs más jogszerű ok
 • az adatokat jogellenesen kezelték
 • az adatokat jogi előírások miatt törölni szükséges

11.7.  Az Adatkezelő a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót és azokat az adatkezelőket, akiknek az adatokat korábban továbbították értesíti, amennyiben az értesítés nem lehetetlen, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést.

11.8.  Az ebben a bekezdésben foglalt tájékoztatásokat, intézkedéseket az Adatkezelő díjmentesen biztosítja, amennyiben a Felhasználó kérelme nem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy ismétlődő jellege miatt túlzó. Ha igen, az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy a tájékoztatást, intézkedést megtagadhatja.

11.9.  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem ügyében hozott intézkedésekről, vagy tájékoztat azok elmaradásának okáról és a felügyeleti hatóságnál a panasz benyújtásának lehetőségéről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma szükségessé teszi, a kérelem ügyében hozott intézkedési határidő további két hónappal meghosszabbítható.

11.10.  A Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását minden kétséget kizáró módon lehetővé tevő formában beterjesztheti az Adatkezelőnek. A tájékoztatás ugyan olyan formában történik, ahogy a kérelem benyújtása történt, kivéve, ha a Felhasználó azt más módon kéri.

12.     Google Analytics

12.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatást böngésző Felhasználó függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást igénybe veszi-e.

12.2.  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

12.3.  A Google Analytics szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó kezelt adatok: 

 • Szolgáltatás meglátogatott oldalai és azok sorrendje és gyakorisága
 • Szolgáltatás meglátogatogatásának időpontja, a látogatás befejezésének hozzávetőleges időpontja és a tartózkodás időtartama
 • Felhasználó IP címe anonimizálva (utolsó bájt törölve), ennek alapján hozzávetőleges földrajzi helyzete
 • Felhasználó böngészőjének és eszköz operációs rendszerének típusa
 • Felhasználó eszközének fajtája (desktop, mobil)
 • Felhasználó kiindulási oldala, amennyiben más weboldalról érkezik

12.4.  A Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

 • Felhasználó felhasználói neve (általában, de nem kötelezően a Felhasználó e-mail címe)
 • Felhasználó jelszava
 • Felhasználó IP címe

12.5.  Az adatkezelés célja a Szolgáltatás marketingtevékenységének hatásosság mérése.

12.6.  Az adatkezelés időtartama legfeljebb két év, kivéve a Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok, amelyeknél az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart (regisztráció törlése).

12.7.  Az adatok a Google Analytics informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, a Google Ireland Ltd. Adatkezelési Tájékoztatója szerint (regisztrációs szám 368047, székhely Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Írország).

13.     Facebook Pixel

13.1.  Az adatkezeléssel érintettek köre a Szolgáltatást böngésző Felhasználó függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást igénybe veszi-e.

13.2.  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

13.3.  A Facebook szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó kezelt adatok: 

 • Szolgáltatás meglátogatott oldalai és azok sorrendje és gyakorisága
 • Szolgáltatás meglátogatogatásának időpontja, a látogatás befejezésének hozzávetőleges időpontja és a tartózkodás időtartama
 • Felhasználó IP címe anonimizálva (utolsó bájt törölve), ennek alapján hozzávetőleges földrajzi helyzete
 • Felhasználó böngészőjének és eszköz operációs rendszerének típusa
 • Felhasználó eszközének fajtája (desktop, mobil)
 • Felhasználó kiindulási oldala, amennyiben más weboldalról érkezik

13.4.  A Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

 • Felhasználó felhasználói neve (általában, de nem kötelezően a Felhasználó e-mail címe)
 • Felhasználó jelszava
 • Felhasználó IP címe

13.5.  Az adatkezelés célja a Szolgáltatás marketingtevékenységének hatásosság mérése.

13.6.  Az adatkezelés időtartama legfeljebb két év, kivéve a Felhasználó azonosítása és a belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok, amelyeknél az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart (regisztráció törlése).

13.7.  Az adatok a Facebook informatikai rendszerében kerülnek tárolásra, a Facebook Ireland Ltd. Adatkezelési Tájékoztatója szerint (regisztrációs szám 462932, székhely 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D02 X525 Dublin 2, Írország).

14.  Adatvédelem, adatbiztonság

14.1.   Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során gondoskodik az adatok biztonságáról és a vonatkozó jogszabályok betartásáról.

14.2.   Az Adatkezelő a Szolgáltatás elérésének biztonsága érdekében SSL vagy TLS réteg beiktatásával titkosított http protokollt használ.

15.  Jogorvoslati lehetőségek

15.1.   A Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.
Postacím:      1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:         +36 1 391-1400
Fax:                +36 1 391-1410
Email:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:             http://naih.hu

15.2.               Az Adatkezelő és a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy adatvédelmi jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során jóhiszeműséggel és tisztességgel járjanak el.

15.3.               Az Adatkezelő és a Felhasználó kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy a felmerülő vitás kérdéseket peren kívül tárgyalásos úton, és a lehető legkevesebb idő és költségráfordítással rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felhasználó lakhelye szerint illetékes törvényszéken pert indíthat.